แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ให้สอดคล้อง
ทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ พร้อมที่จะเป็นหลักประกัน ให้กับทุกครอบครัวคนไทย
วัยลูกน้อย
(0-5 ปี)
เตรียมพร้อมค่าใช้จ่าย
ดูแลคุณแม่และลูกน้อย
วัยเรียน
(6-20 ปี)
หลักประกันทางการ
ศึกษาและอุบัติเหตุ
ในวัยซน
วัยเริ่มทำงาน
(21-25 ปี)
การศึกษาต่อ
สร้างอาชีพ
ค่ารักษาฯ ฉุกเฉิน
วัยสร้างตัว
(26-35 ปี)
เก็บเงินสร้างอนาคต
หมดห่วงค่ารักษา
หากฉุกเฉิน
วัยสร้างความมั่นคง
(36-50 ปี)
ความพร้อมดูแล
ครอบครัว ผ่อนบ้าน รถ
วัยก่อนเกษียณ
(51-60 ปี)
พร้อมสู่วัยเกษียณ
อย่างมั่นคง
หมดกังวลเรื่องเงิน
วัยเกษียณ
(60 ปี+)
ตัวเองมั่นคง
และยังสร้างมรดก
ให้ลูกหลาน
ดูแบบประกัน
ทั้งหมด
ประกันภัยวัยลูกน้อย
เตรียมพร้อมค่าใช้จ่าย ดูแลคุณแม่และลูกน้อย
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 3,000 บาท(1)
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัว 5 โรคที่พบบ่อยในวัยเด็ก(2)
 • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ เงินคืนสูงสุดถึง 40,000 บาท(1)
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 600,000 บาท(1)
 • รับประกันบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 90 วัน สำหรับคุณแม่ที่มีกรมธรรม์ก้าวแรก
 • ระหว่างสัญญารับเงินคืน 10%(1) ทุกวันครบรอบ 3 ปีกรมธรรม์
 • ครบกำหนดสัญญารับ 150%(1)
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(2)
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาท(1)
 • ให้ความคุ้มครองสูง
 • ให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท(1)
 • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท(1)
 • เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 8 บาท(2)
 • มีเงินชดเชยรายวันจากอุบัติเหตุให้ วันละ 1,000 บาท