แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ให้สอดคล้อง
ทุกความต้องการของประชาชน ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกอาชีพ พร้อมที่จะเป็นหลักประกัน ให้กับทุกครอบครัวคนไทย
วัยลูกน้อย
(0-5 ปี)
เตรียมพร้อมค่าใช้จ่าย
ดูแลคุณแม่และลูกน้อย
วัยเรียน
(6-20 ปี)
หลักประกันทางการ
ศึกษาและอุบัติเหตุ
ในวัยซน
วัยเริ่มทำงาน
(21-25 ปี)
การศึกษาต่อ
สร้างอาชีพ
ค่ารักษาฯ ฉุกเฉิน
วัยสร้างตัว
(26-35 ปี)
เก็บเงินสร้างอนาคต
หมดห่วงค่ารักษา
หากฉุกเฉิน
วัยสร้างความมั่นคง
(36-50 ปี)
ความพร้อมดูแล
ครอบครัว ผ่อนบ้าน รถ
วัยก่อนเกษียณ
(51-60 ปี)
พร้อมสู่วัยเกษียณ
อย่างมั่นคง
หมดกังวลเรื่องเงิน
วัยเกษียณ
(60 ปี+)
ตัวเองมั่นคง
และยังสร้างมรดก
ให้ลูกหลาน
ดูแบบประกัน
ทั้งหมด
ประกันภัยวัยลูกน้อย
เตรียมพร้อมค่าใช้จ่าย ดูแลคุณแม่และลูกน้อย
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล*
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัว 5 โรคที่พบบ่อยในวัยเด็ก*
 • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8 รับเงินคืน 20%*
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 300%
 • รับประกันบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 90 วัน
 • รับเงินคืน 10 % ทุก 3 ปีกรมธรรม์
 • ครบกำหนดสัญญารับ 150%
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก
 • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,370,000 บาท
 • มีเงินคืนทุกรอบ 4 ปี กรมธรรม์ ครั้งละ 30 %
 • ครบสัญญารับเงินคืนสูงถึง 290%
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองสูง
 • ให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ