ประกันโรคร้ายแรง
โรคร้ายแรง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเมื่อเป็นแล้ว จะทำให้คนในครอบครัวต้องลำบาก
เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง วางแผนรับมือก่อนเกิดตั้งแต่วันนี้
  • คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
  • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท
  • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ
  • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท
  • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
  • คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
  • คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
  • มีเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญา