ประกันโรคร้ายแรง
โรคร้ายแรง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเมื่อเป็นแล้ว จะทำให้คนในครอบครัวต้องลำบาก
เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง วางแผนรับมือก่อนเกิดตั้งแต่วันนี้
  • คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
  • ตรวจพบโรคร้ายแรงรับเงินสูงสุด1,000,000 บาท(1)
  • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท(2)
  • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ
  • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท(2)
  • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
  • คุ้มครอง 108 โรคร้ายแรง จ่ายทุกระยะโรคร้าย (ระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง ระยะรุนแรง)
  • ครอบคลุม 8 กลุ่มโรคร้าย
  • เคลมครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ยังได้รับความคุ้มครองต่อ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยของสัญญา เพิ่มเติมอีก
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ