ประกันโรคร้ายแรง
โรคร้ายแรง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเมื่อเป็นแล้ว จะทำให้คนในครอบครัวต้องลำบาก
เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง วางแผนรับมือก่อนเกิดตั้งแต่วันนี้
 • คุ้มครองถึง 10 โรคร้ายแรงรับประกันตั้งแต่อายุ 16-50 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงระยะรุนแรงสูงสุด 1,000,000 บาท(1)(2)
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 1,000,000 บาท(1)(2)
 • เบี้ยฯไม่สูญเปล่า หากอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 1,000,000 บาท(1)(2)
 • เบี้ยฯคงที่ตลอดสัญญา เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 10 ปี หรือ 15 ปี
 • คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง
 • ตรวจพบโรคร้ายแรงรับเงินสูงสุด1,000,000 บาท(1)
 • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท(2)
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ
 • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท(2)
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
 • คุ้มครอง 108 โรคร้ายแรง จ่ายทุกระยะโรคร้าย (ระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง ระยะรุนแรง)
 • ครอบคลุม 8 กลุ่มโรคร้าย
 • เคลมครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ยังได้รับความคุ้มครองต่อ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยของสัญญา เพิ่มเติมอีก
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ