ประกันเพื่อลูกรัก
เพราะลูกคือคนที่สำคัญที่สุด คุณจึงควรสร้างหลักประกันและวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของลูกคุณ
 • รับประกันบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 90 วัน
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 3 ปีกรมธรรม์(1)
 • ครบกำหนดสัญญารับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(1)
 • ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก
 • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล
 • มีเงินคืนทุกรอบ 4 ปี กรมธรรม์ ครั้งละ 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบสัญญารับเงินคืนสูงถึง 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบทุกความต้องการของพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกตั้งแต่เล็กจนโต
 • ลูกนอนร.พ.รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 3,000 บาท(1)
 • นอนร.พ. จาก 5 โรคยอดฮิตในเด็กรับเงินสูงสุดวันละ 3,000 บาท(1)
 • ครบสัญญารับเงินคืน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ