ประกันเพื่อลูกรัก
เพราะลูกคือคนที่สำคัญที่สุด คุณจึงควรสร้างหลักประกันและวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของลูกคุณ
 • เงินออมสำหรับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษา
 • รับเงินคืน 25% ทุกปี เริ่มตั้งแต่อายุ 15-22 ปี
 • เมื่อบุตรอายุครบ 22 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมตลอดสัญญารับเงินคืน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับประกันบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 90 วัน
 • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 3 ปีกรมธรรม์
 • ครบกำหนดสัญญารับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก
 • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล
 • มีเงินคืนทุกรอบ 4 ปี กรมธรรม์ ครั้งละ 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบสัญญารับเงินคืนสูงถึง 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ประกันที่ให้ครบทุกความต้องการของพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกตั้งแต่เล็กจนโต
 • ลูกนอนร.พ.รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 2,000 บาท
 • นอนร.พ. จาก 5 โรคยอดฮิตในเด็กรับเงินสูงสุดวันละ 4,000 บาท
 • ครบสัญญารับเงินคืน 325% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ