ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ
สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ วางแผนเกษียณได้อย่างมั่นคง
  • มั่นใจชีวิตหลังเกษียณ
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การันตีการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • สร้างความสุขใจ ในวัยเกษียณ
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การันตีการจ่ายเงินบำนาญ 20 ปี