ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ
สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ วางแผนเกษียณได้อย่างมั่นคง
  • รับเงินบำนาญ ปีละ 12%
  • คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
  • รับเงินบำนาญรับความคุ้มครอง 105%*