ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ
สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ วางแผนเกษียณได้อย่างมั่นคง
 • คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(1)
 • กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญรับความคุ้มครอง 105% ของเบี้ยฯที่ชำระ(2)
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้ (3)
 • ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปีสูงสุด ปีละ 35%(1)
  ตั้งแต่อายุ 60 ปี จนถึงอายุครบ 85 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งช่วงก่อนรับเงินบำนาญ(2)และช่วงรับเงินบำนาญ(3),(4)
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยฯได้ 4 แบบคือ ชำระครั้งเดียว, 5 ปี, 10 ปี, และถึงอายุ 60 ปี
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญรับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท รวมลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี(5)
 • สมัครได้ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ