ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ
สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ วางแผนเกษียณได้อย่างมั่นคง
  • คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
  • รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(1)
  • กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญรับความคุ้มครอง 105% ของเบี้ยฯที่ชำระ(2)
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้ (3)
  • ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ