ประกันเพื่อการออมเงินและลดหย่อนภาษี
ออมอย่างมีระบบ สร้างอนาคตอย่างมั่นคง อนาคตสดใสจากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ตลอดสัญญา
 • ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • ณ วันครบรอบกรมธรรม์ที่ 2,4,6,8,10,12 และ 14 รับเงินคืน 3%
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 521%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครอง 20 ปีี
 • รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 5 ปี
 • ผลประโยชน์สุดคุ้ม
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยไม่แพง
 • สบายใจ รับเงินคืนปีที่ 2-14 ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(1)(2)
 • คุ้มครองชีวิตรับเงิน 500%(1)(3)
 • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(1)(2)
 • คุ้มครองชีวิตรับเงิน 600%(1)(3)
 • ชำระเบี้ย 6 ปี คุ้มครอง 12 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 297% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(1)(2)
 • คุ้มครองชีวิตรับเงิน 275%(1)(3)
 • ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • เบี้ยประกันมีส่วนลด(4)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนขั้นต่ำ 212% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย(1)(2)
 • คุ้มครองชีวิตรับเงิน 190%(1)(3)
 • ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 -14
 • ชำระเบี้ย 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ครบสัญญารับเงินคืน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท