ประกันเพื่อการออมเงินและลดหย่อนภาษี
ออมอย่างมีระบบ สร้างอนาคตอย่างมั่นคง อนาคตสดใสจากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ตลอดสัญญา
 • ออมสั้น 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี ปีละ 6%
 • ตลอดสัญญารับเงินคืนรวม 584% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ออมเบา ๆ แต่ให้ผลตอบแทนสูง
 • ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 3 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครอง 20 ปีี
 • รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 5 ปี
 • ผลประโยชน์สุดคุ้ม
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ออมสั้น รับเงินคืนเร็ว
 • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยไม่แพง
 • สบายใจ รับเงินคืนปีที่ 2-14 ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ