ประกันเพื่อการวางแผนมรดก
วางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคง เพื่อรองรับการส่งต่อมรดกอย่างราบรื่น
  • วางแผนส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มั่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 5 ปี, 10 ปี หรือ 15 ปี
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด