ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน Unit Link
การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้แบบประกันชีวิต ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมหลากหลายประเภท โดยสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริษัทเลือกสรรมาเป็นอย่างดีทั้ง 14 กองทุน ซึ่งบริหารจัดการผ่าน 3 บริษัทจัดการกองทุน(บลจ.) ชั้นนำ ได้แก่ บลจ.กรุงศรี บลจ.พรินซิเพิล และ บลจ.ทหารไทย ให้คุณมั่นใจได้ว่า เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างดีที่สุด