ประกันอุบัติเหตุ
อุ่นใจทุกนาที คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก
 • ค่าชดเชยรายได้ให้ครอบครัว สูงสุด 1 ปี*
 • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 60,000 บาท*
 • มีเงินชดเชยรายวันจากอุบัติเหตุให้สูงสุด วันละ 3,000 บาท*
 • ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในยามเกิดอุบัติเหตุ
 • สมัครทั้งครอบครัว ได้รับส่วนลดพิเศษ
 • มั่นใจ มีคนดูแลตลอด 24 ชม.
 • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกที่ ทุกเวลา
 • เบี้ยไม่เสียเปล่า ไม่เคลมมีเงินคืน
 • เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 8 บาท
 • มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท
 • มีเงินชดเชยรายวันจากอุบัติเหตุให้ วันละ 1,000 บาท
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองสูง
 • ให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ
 • เตรียมพร้อมรับมือกับทุกอุบัติเหตุ
 • ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 100,000 บาท
 • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้