ประกันสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เสมอ มีประกันสุขภาพไว้หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่หนักหน่วง
 • ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 5 ล้านบาท(2)ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • หมดกังวลกับทุกค่าใช้จ่ายทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพแค่ตอบคำถามสุขภาพ 2 ข้อ(3)
 • เคลมสะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย(4)
 • ประหยัดค่าเบี้ยฯ สำหรับคนที่มีสวัสดิการสุขภาพแล้ว ที่สามารถเลือกความรับผิดส่วนแรก(Deductible) ได้ด้วยตัวคุณเอง(5)
 • เบี้ยประกันภัยลดหย่อนภาษีได้(6)
 • ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในสูงสุด 1,500 บาท(1)
 • ออกจากโรงพยาบาลรับเงินเพิ่มอีก สูงสุดครั้งละ 1,500 บาท(1)(2)
 • ผ่าตัดใหญ่ รับสูงสุดครั้งละ 30,000 บาท(1)(2)
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
 • ชำระเบี้ยฯ แบบรายเดือน เริ่มต้นเพียงหลักร้อย
 • คุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • ออกแบบความคุ้มครองได้ตามต้องการ
 • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ (คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)(1)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6 - 80 ปี
 • ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี เพื่อสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพ
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่ารักษาด้วย Stem Cell
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้บางส่วน(1)
 • พร้อมสิทธิพิเศษบริการ Health Care Solutions(2)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอกแบบเหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์(1)
 • ความคุ้มครองค่าล้างไตค่าเคมีบำบัดและค่ารังสีบำบัดแบบเหมาจ่ายต่อปี(1)
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษกรณีไม่มีเคลมค่ารักษา(2)
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้บางส่วน(3)
 • พร้อมสิทธิพิเศษบริการ Health Care Solutions(4)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6 - 80 ปี
 • ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี เพื่อสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • อุ่นใจกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นด้วยวงเงินเหมาจ่ายสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง(1)
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้(2)
 • ชำระเบี้ยฯ หลักพัน(1) รับความคุ้มครองเหมาจ่ายสูงสุด 30 ล้านบาท
 • เลือกรับความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก(2)
 • เลือกออกแบบความรับผิดส่วนแรก(3) (Deductible) ด้วยตัวคุณเอง
 • เลือกซื้อผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(5)(OPD) เพิ่มได้
 • คุ้มครองสูงด้วยวงเงินค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุด120 ล้านบาท(1)
 • ครอบคลุมผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ(1) เพื่อการดูแลรักษาอย่างเหนือระดับ
 • รับความคุ้มครอง 24 ชม.ทั่วโลก โดยสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ (3)
 • พร้อมบริการพิเศษ International Claim Solution(2)
 • ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบมีความรับผิดส่วนแรก Deductible
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหารค่าบริการพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่อวัน
 • เพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยนอก OPD ครั้งละ 500-4,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี