ประกันสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เสมอ มีประกันสุขภาพไว้หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่หนักหน่วง
 • นอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 1,500 บาท
 • ออกจากโรงพยาบาลรับเงินเพิ่มอีก สูงสุดครั้งละ 1,500 บาท
 • ผ่าตัดใหญ่ รับสูงสุดครั้งละ 30,000 บาท
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
 • ชำระเบี้ยฯ หลักพัน(1) รับความคุ้มครองเหมาจ่ายสูงสุด 30 ล้านบาท
 • เลือกรับความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก(2)
 • เลือกออกแบบความรับผิดส่วนแรก(3) (Deductible) ด้วยตัวคุณเอง
 • เลือกซื้อผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(5)(OPD) เพิ่มได้
 • คุ้มครองสูงด้วยวงเงินค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุด120 ล้านบาท(1)
 • ครอบคลุมผลประโยชน์การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ(1) เพื่อการดูแลรักษาอย่างเหนือระดับ
 • รับความคุ้มครอง 24 ชม.ทั่วโลก โดยสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ (3)
 • พร้อมบริการพิเศษ International Claim Solution(2)
 • สร้างสวัสดิการและเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาที่ดีที่สุด
 • เลือกความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด ปีละ 1-5 ล้านบาท
 • ให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงสูงสุด ครั้งละ 1-5 ล้านบาท
 • ให้ความคุ้มครองพิเศษ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด และอื่นๆ
 • ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบมีความรับผิดส่วนแรก Deductible
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหารค่าบริการพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่อวัน
 • เพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยนอก OPD ครั้งละ 500-4,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี