ประกันสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เสมอ มีประกันสุขภาพไว้หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่หนักหน่วง
 • นอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 1,500 บาท
 • ออกจากโรงพยาบาลรับเงินเพิ่มอีก สูงสุดครั้งละ 1,500 บาท
 • ผ่าตัดใหญ่ รับสูงสุดครั้งละ 30,000 บาท
 • ไม่เคลม มีเงินคืนให้
 • สร้างสวัสดิการและเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาที่ดีที่สุด
 • เลือกความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุด ปีละ 1-5 ล้านบาท
 • ให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงสูงสุด ครั้งละ 1-5 ล้านบาท
 • ให้ความคุ้มครองพิเศษ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด และอื่นๆ
 • ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบมีความรับผิดส่วนแรก Deductible
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายต่อปีสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหารค่าบริการพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่อวัน
 • เพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยนอก OPD ครั้งละ 500-4,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี