ประกันสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เสมอ มีประกันสุขภาพไว้หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่หนักหน่วง
  • นอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 1,500 บาท
  • ออกจากโรงพยาบาลรับเงินเพิ่มอีก สูงสุดครั้งละ 1,500 บาท
  • ผ่าตัดใหญ่ รับสูงสุดครั้งละ 30,000 บาท
  • ไม่เคลม มีเงินคืนให้