ไทยประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)
สร้างมรดกให้ลูกหลานตั้งแต่วันนี้
เพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น
หากเป็นอะไรไปรับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท
ไทยประกันชีวิต
มรดกเพิ่มพูน
(เพื่อผู้สูงอายุ)
สร้างมรดกให้ลูกหลานตั้งแต่วันนี้
เพราะเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น
หากเป็นอะไรไปรับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท
จุดเด่นของแบบประกัน
อยู่ครบสัญญารับเงินคืน
สูงสุด 450,000 บาท *
คุ้มครองชีวิต จากการเจ็บป่วย
และจากอุบัติเหตุ สูงสุด 450,000 บาท *
เบี้ยฯ เริ่มต้น
เพียงวันละ 8 บาท **
สมัครง่าย
ได้ตั้งแต่อายุ 50 - 75 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องแถลงสุขภาพ
สามารถลดหย่อนภาษีได้ ***

*สำหรับความคุ้มครองแผน 6
**คำนวนจากเบี้ยประกัน รายปี เพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
***ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการมีมรดกให้ลูกหลาน
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4573 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6
มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กรณีเสียชีวิต
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่ 2
- จากอุบัติเหตุ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- จากอุบัติเหตุสาธารณะ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา + 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- จากสาเหตุอื่นๆ จ่าย 110% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา
ปีกรมธรรม์ที่ 3 - ปีกรมธรรม์ที่ 4
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป
- เสียชีวิตทุกกรณี จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีอยู่ครบสัญญา จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*หมายเหตุ* แบบประกันอีซี ซีเนี่ยร์พลัส ขายผ่านช่องทางตัวแทน และช่องทางตลาดทางตรง

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 50 ปี - 75 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4573
จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
- มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแผนประกันแบบคุ้มครองตลอดชีพ
- อายุรับประกัน 50 - 75 ปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง และระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี
- รับประกันทุกชั้นอาชีพถึงอายุ 90 ปี
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
- มีความคุ้มครองให้เลือก 6 แผน
- เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ)" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "อีซี ซีเนียร์ พลัส (Easy senior Plus)"(เพื่อผู้สูงอายุ)
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน