ประกันผู้สูงอายุ
ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งมีความเสี่ยง ชีวิตเป็นเรื่องไม่แน่นอน ทำประกันไว้ อุ่นใจทั้งตนเองและทั้งครอบครัว
 • สร้างมรดกสำหรับลูกหลาน เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 8 บาท
 • เสียชีวิตรับเงินสูงสุด 450,000 บาท
 • อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สร้างมรดกสำหรับลูกหลาน เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 9 บาท
 • เสียชีวิตรับเงินสูงสุด 600,000 บาท
 • อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 600,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องแถลงสุขภาพ
 • คุ้มครองผู้สุงอายุทุกย่างก้าว
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองกระดูกแตกหัก ไฟใหม้ และน้ำร้อนลวกสูงสุด 70,000บาท
 • เบี้ยถูก
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ แบบไม่เคลมมีเงินคืน
 • คุ้มครองกระดูกแตกหัก ไฟใหม้ และน้ำร้อนลวกสูงสุด 100,000บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่เคลม คืนเบี้ยปีสุดท้าย
 • คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
 • เสียชีวิตรับสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ