ประกันชีวิต
สร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
  • ชำระเบี้ยสั้น 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
  • รับเงินคืนทุกปี
  • ครบสัญญารับเงินก้อน 110%
  • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
  • คุ้มครองยามเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ชดเชยหนี้บัตรเครดิตสูงสุด 1 แสนบาท
  • เบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
  • คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และเลือกรับความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้
  • รับเงินคืน 1% ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
  • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100% สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน