ประกันชีวิต
สร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
 • ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 1%(1)(2)
 • ครบกำหนดสัญญารับ 110%(1)(3)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(4)
 • ชำระเบี้ยฯสั้น 7 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100% สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน(1)(2)
 • เงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท(3)
 • คุ้มครองยามเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท(1)
 • ชดเชยหนี้บัตรเครดิตสูงสุด 1 แสนบาท
 • เบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท(2)
 • แผนประกันชีวิตหลักเป็นกองทุนมรดกสร้างหลักประกันที่มั่นคง
 • กรณีเสียชีวิต หรือ ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100% (1)(2)
 • ชำระเบี้ยฯ เพียง 20 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และเลือกรับความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้
 • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 1%(1)
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100% สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน(1)(2)
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ