ประกันชีวิต
สร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
 • ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินคืนระหว่างสัญญา 1%
 • ครบกำหนดสัญญา รับ 110%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยสั้น 7 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100% สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน
 • เงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองยามเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ชดเชยหนี้บัตรเครดิตสูงสุด 1 แสนบาท
 • เบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
 • คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และเลือกรับความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้
 • รับเงินคืน 1% ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน 100% สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ