ประกันชีวิต
สร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
  • ชำระเบี้ยสั้น 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี
  • รับเงินคืนทุกปี
  • ครบสัญญารับเงินก้อน 110%
  • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
  • คุ้มครองยามเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ชดเชยหนี้บัตรเครดิตสูงสุด 1 แสนบาท
  • เบี้ยถูก เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
แบบประกันอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ