ประกันออนไลน์
สะดวก สบาย กับชีวิตที่ลงตัว
  • จ่ายเบี้ยฯ 5 ปี รับความคุ้มครอง 11 ปี
  • ระหว่างสัญญารับเงินคืนสูงสุด 6%(1)(2)
  • เมื่อครบกำหนดสัญญา 11 ปี รับผลตอบแทนรวม 560%(1)
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี(3)