แบบประกันออนไลน์
สะดวก รวดเร็ว เพียงไม่กี่คลิก คุ้มครองทันที
 • ชำระเบี้ยแค่ 6 ปี คุ้มครองถึงอายุ 10 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 1%
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 609%
 • จ่ายเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • (รอข้อมูล) Easy Refund DC4
 • (รอข้อมูล) Easy Refund DC4
 • (รอข้อมูล) Easy Refund DC4
 • (รอข้อมูล) Easy Refund DC4
รีวิวจากลูกค้า
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit"

Apichart Jitdee

14 สิงหาคม 2017
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit"

Apichart Jitdee

14 สิงหาคม 2017
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit"

Apichart Jitdee

14 สิงหาคม 2017
คำถามที่พบบ่อย
สิทธิตามกรรมธรรม์
  • - ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16-60 ปี
  • - ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี
  • - เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
  • - รับประกันทุกขั้นอาชีพกรณีี

ไม่มีเคลมโรคร้ายแรงภายใน 5 ปี คืนเงิน 100% ของเบี้ย 1 ปี ตามโหมดการชำระปีสุดท้าย

เงื่อนไขแบบประกัน
  • - ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16-60 ปี
  • - ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี
  • - เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
  • - รับประกันทุกขั้นอาชีพกรณีี

ไม่มีเคลมโรคร้ายแรงภายใน 5 ปี คืนเงิน 100% ของเบี้ย 1 ปี ตามโหมดการชำระปีสุดท้าย

เงื่อนไขการรับประกัน
  • - ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16-60 ปี
  • - ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปีี
  • - เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
  • - รับประกันทุกขั้นอาชีพกรณี

ไม่มีเคลมโรคร้ายแรงภายใน 5 ปี คืนเงิน 100% ของเบี้ย 1 ปี ตามโหมดการชำระปีสุดท้าย